YOUCAT - Konfirmationsbok

YOUCAT - Konfirmationsbok

Antalst

99 kr

inkl. moms

Beskrivning

YOUCAT - Konfirmationsbok är skriven för högstadieungdomar och erbjuder en konfirmationsförberedelse som går på djupet.

YOUCAT - Konfirmationsbok är formgiven på samma sätt som bestsellern YOUCAT och har ett lättillgängligt språk. Den spänner över trons mest centrala teman och hjälper konfirmanden att förbereda sig att ta emot konfirmationens sakrament på bästa sätt. Genom hela boken ställs en lång rad frågor som ungdomar kan ha om tron, Gud, Jesus, Kyrkan etc. I svaren hänvisas till Bibeln och YOUCAT.
Några av de ämnen som tas upp i boken:

• Varför finns det så mycket ondska i världen?
• Jesus - mer än bara en människa?
• På jakt efter den helige Ande.
• Att be är att hålla kontakt med Gud.
• Kyrkan
• Eukaristin
• Bikten
• Konfirmationens sakrament

På samma sätt som YOUCAT så är YOUCAT - Konfirmationsbok fylld av Andreas Lengerkes humoristiska illustrationer, färgbilder, citat från helgon, påvar och Bibeln.
YOUCAT - Konfirmationsbok används tillsammans med YOUCAT och Bibeln.

---

(Från förlagets presentation)