YOUCAT - Ungdomskatekesen
YOUCAT - Ungdomskatekesen
YOUCAT - Ungdomskatekesen

YOUCAT - Ungdomskatekesen

Antalst

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

YOUCAT är en katolsk ungdomskatekes som lanserades på en rad olika språk i samband med Världsungdomsdagen i Madrid (2011). Katekesen är framtagen av en grupp ledd av kardinal Christoph Schönborn (som också ledde framtagningsarbetet med Katolska Kyrkans Katekes) i samarbete med ett 50-tal ungdomar och bygger på just "Katolska Kyrkans katekes".
YOUCAT är uppbyggd på frågor och svar och har ett språk som skall vara lättillgängligt för ungdomar idag. Förutom den kateketiska texten finns även definitioner på viktiga termer, citat från Bibeln och kyrkliga dokument och tankeväckande citat från helgon och andra. Överallt i texten finns hänvisningar till "Katolska Kyrkans Katekes" för att läsaren skall kunna fördjupa sig ytterligare.