Vägen till Opus Dei

Vägen till Opus Dei

Antalst

50 kr

inkl. moms

Beskrivning

Opus Dei grundades 1928 av den spanske prästen Josemaría Escrivá och har från allra första stund framstått som en mycket kontroversiell rörelse inom den katolska kyrkan. Den radikala lekmannaspiritualitet, som bär upp Verket, ledde till att man i fromma kretsar anordnade bokbål av grundarens skrifter. Den konsekventa vägran att sätta kristna, katolska förtecken, framför medlemmarnas apostoliska verksamheter blev till något hemlighetsfullt, frimuraraktigt. Idag kan vissa kritiker beteckna Opus Dei som "påvens maffia". 

Vad är egentligen sant?

Författaren, som inte själv är medlem i Opus Dei, har under ett par års tid studerat såväl grundarens liv och skrifter som den spiritualitet som han satte i rörelse. Denna anser han i alla avseenden har bekräftats av Andra Vatikankonciliet. Efter att ha undanröjt den ena fördomen efter den andra leds han till slutsatsen: detta är förvisso Guds verk - Opus Dei - i vår tid!