Till den Kristna Trons försvar

Till den Kristna Trons försvar

Storsäljande apologetisk bok skriven av Peter Kreeft och Ronald Tacelli. Inbunden, 400 sidor.

Antalst

229 kr

inkl. moms

Beskrivning

Storsäljande apologetisk bok skriven av Peter Kreeft och Ronald Tacelli.

Icke-troende, tvivlare, skeptiker och ateister fortsätter att attackera kristendomens sanningar. Till den kristna trons försvar kategoriserar och sammanfattar alla tunga argument till stöd för de viktigaste kristna trossatserna. Boken är fylld av författarnas visdom och humor, klarhet och insikt.

Till den kristna trons försvar är en mycket informativ och värdefull handbok för var och en som söker svar på frågor om tro och förnuft. Vare sig frågorna du ställts inför kommer från dig själv eller från andra, kommer här det hjälpmedel du har väntat på.

Boken tar bl.a. upp följande ämnen:

• Tro och förnuft • Livet efter döden
• Guds existens • Himmelen, helvetet och skärselden
• Guds natur • Frälsningen
• Skapelse och evolution • Kristendomen och andra religioner
• Försynen och den fria viljan • Objektiv sanning
• Det ondas problem • Eukaristin
• Bibelns historiska tillförlitlighet • Jungfru Maria
• Kristi gudom • De heligas gemenskap
• Kristi uppståndelse • Den katolska hierarkin


PETER KREEFT är professor i filosofi vid Boston College där han undervisat sedan 1965. Han är en av USA:s mest kända katolska författare och försvarare av den kristna tron. Kreeft har skrivit ett sjuttiotal böcker, däribland När blev det fel med dygder?Fundamentals of the FaithYou Can Understand the Bible och Summa of the ”Summa”.

RONALD TACELLI, katolsk präst och jesuit, är även han professor i filosofi vid Boston College.