Power of Silence - Against the Dictatorship of Noice
Power of Silence - Against the Dictatorship of Noice
Power of Silence - Against the Dictatorship of Noice

Power of Silence - Against the Dictatorship of Noice

Antalst

259 kr

inkl. moms

Beskrivning

I denna sin andra självbiografiska sk intervjubok, vittnar en av de mest prominenta och frispråkiga katolska kardinalerna om sin kristna tro, och kommenterar många av dagens kontroversiella frågeställningar, men framför allt handlar den om behovet av tystnad i en värld som blivit rädd för tystnaden, som ständigt måste vara omgiven av ljud av olika slag. Trots att de är så viktiga komponenter för att kunna möta Gud, står stillhet och tystnad knappt längre att finna.


KARDINAL ROBERT SARAH växte upp i västafrikanska Guinea. Sedan han vid 34 års ålder (1979) blev utnämd till ärkebiskop av Conakry i Guinea, har han innehaft allt viktigare poster inom Katolska Kyrkan. Han har varit såväl sekreterare för Kongregationen för folkens evangelisering som prefekt för Cor unum, det påvliga rådet för biståndsverksamhet och katastrofhjälp. År 2014 gjorde påve Franciskus honom till prefekt för Kongregationen för sakramentsförvaltningen och gudstjänstlivet ("Liturgikongregationen").

Boken är på engelska.