Den helige Benedictus liv

Den helige Benedictus liv

125 kr

inkl. moms

Beskrivning

Budskapet i Gregorius den stores berömda biografi över den helige Benedictus är enkelt. Här möter vi en gudsman, en helig människa som genom under och tecken visar sig vara »en ande« med Kristus. Det som intresserar är inte Benedictus yttre liv och gärning utan Guds närvaro hos en människa och hur föreningen av mänskligt och gudomligt blir verklighet. Boken avslutas med en utförlig beskrivning av biografins tillkomst och syfte av Sr Michaela Puzicha.