Jungfru Marias upptagning i himmelen

Jungfru Marias upptagning i himmelen

Antalst

199 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den 15 augusti varje år firar Kyrkan denna högtid

"Kyrkan och världen behöver en feminin symbol. ... Guds svar är jungfru Maria. När vi skall följa Kristus hjälper det med en helt mänsklig modell. Vi behöver någon som gått i trons mörker men aldrig förtvivlat, någon som lydde och aldrig flydde, någon som älskade och aldrig var otrogen. Vi behöver den perfekta lärjungens exempel, och Maria är den första och mest fullkomliga av Kristi lärjungar. Upptagen i himmelen efter sitt jordeliv förblir jungfru Maria symbolen för allt som vi borde bli, och för allt som vi kommer att bli om vi bara är trogna mot Kristus. Hon är kvinnan i Kristi liv och kvinnan i allas liv som följer honom."

Så skriver författaren i inledningen till denna unika bok, som sägs vara den enda som helt och hållet handlar om vad den missförstådda dogmen om jungfru Marias upptagning i himmelen innebär för oss vanliga kristna — och som dessutom ingående redogör för de teologiska, bibliska och övriga skälen till att dogmen proklamerades år 1950 av påven Pius XII. Författaren har vinnlagt sig om att i hela boken beakta den ekumeniska dimensionen genom att "samvetsgrant försöka förklara den katolska ståndpunkten på ett sätt som borde vara till hjälp för dem som allvarligt studerar denna fråga men trots det har en annan uppfattning".

Författaren Kilian J. Healy (1913-2003) var ordensgeneral för de ”skodda” karmeliterna (O.Carm.) och, som sådan, deltagare i Andra Vatikankonciliet. Han har också skrivit Awakening Your Soul to Presence of God m.fl. böcker