Nedan listas några huvudpunkter ur våra senare nyhetsbrev. Om du vill få dessa i fortsättningen, så fyll i din "prenumeration" på kommande nyhetsbrev längst ner till vänster på startsidan.


NYHETSBREV 2018-01: NYA "LILLA THÉRÈSE" — FAS 1 — UPPSTART AV NYA FÖRBÄTTRADE NÄTBUTIKEN 

Vi har lämnat den gamla världen bakom oss och därför ligger hela nätbutiken nu "i molnet" där vi fått en modern, responsiv utformning av butiken så att den anpassar sig efter om du besöker oss via din smartphone, surfplatta eller dator med stor skärm. På grund av detta systembyte inför vi även en ny, förenklad beräkning av fraktavgiften som nu baserar sig på vad som ligger i varukorgen och inte på antal & vikt som tidigare.

 

Sedan en tid tillbaka har vi även påbörjat nästa fas: sammanförandet av butikens hittills helt separata delar — näthandeln, handeln i fysiska butiken, samt ekonomi- & faktureringssystemet — till en treenighet "i molnet". Det är inte lika teologiskt som det låter, utan innebär helt enkelt att alltsammans sammanförs till en enda systemlösning som placeras på en service-byrås nätserver, som är åtkomlig för alla med en anslutning till Internet — nätkunder såväl som butikspersonal.