Missale Parvum
Missale Parvum
Missale Parvum
Missale Parvum

Missale Parvum

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Denna lilla bok kan ses som en kortversion av folkmissalet för den traditionella ("tridentinska") romersk-katolska liturgin, firad enligt 1962 års ordning (sedan år 2007 kallad den romerska mässans "extraordinarie" form). Vi säljer även sådana kompletta missalen på svenska-latin och engelska-latin.

Missale Parvum innehåller mässans ordinarium, söndagens ordning för vigvattensbestänkning, reqiemmässans särskilda form, ordningen för kommunion utanför mässan, klassiska böner och ordningen för bikt. Allt detta med parallell latinsk och svensk text.

Dessutom innehåller boken bl.a. kalendarium för Stockholms katolska stift, och en översättning av Summorum pontificum, påven Benedictus XVI:s skrivelse "motu proprio" från 2007 angående firandet av den traditionella ("tridentinska") katolska riten.

 

Boken har en pärm av vacker svart cabra, tunt papper och guldsnitt.

10,5 x 16,5 x 0,5cm, 160 sidor