Minnen från vägen Härdelin

Minnen från vägen Härdelin

I denna självbiografi av Alf Härdelin, får vi följa ett långt innehållsrikt liv samtidigt som vi får ta del av en insiktsfull beskrivning av viktiga historiska skeenden under 1900-talet.

Antalst

189 kr

inkl. moms