Latinskt-svenskt Missale för sön- & helgdagar

Latinskt-svenskt Missale för sön- & helgdagar

799 kr

inkl. moms

Beskrivning

Perfekt för den som vill kunna följa med så bra som möjligt på svenska i de olika läsningarna och bönerna i nästan alla helgonens klassiska, katolska, traditionella Mässa (som nu kallas "Mässan enligt den romerska ritens extraordinära form").

Hård pärm, 765 sidor, nytryck i faksimil av 1934 års utgåva.