Kyrkomödrar

Kyrkomödrar

Antalst

152 kr

inkl. moms

Beskrivning

Det har funnits många kvinnor i kyrkans historia som med sina liv och gärningar haft, och fortfarande har, stor betydelse i kyrkan och världen av idag. De fick kontaktnät och inflytande som var unikt i sin tid. Som fredsstiftare, diplomater och medlare; med ett kraftfullt socialt och andligt engagemang för nödlidande satte de tydliga avtryck i historien. De var kyrkomödrar som med sina liv vittnade om evangeliet, förändrade tidens gång och med kärleken från Gud gav sina liv för sina andliga barn.

I denna bok möter vi åtta kvinnor från olika epoker, alla med olika personligheter och uppdrag. Genom att hängivet följa Guds kallelse blev de banbrytare och revolutionärer och kan ge mod och inspiration för kvinnor i alla tider