Kungarnas ära och kungarnas lag (Kebra Nagast och Fetha Nagast)

Kungarnas ära och kungarnas lag (Kebra Nagast och Fetha Nagast)

265 kr

inkl. moms

Beskrivning

KEBRA NAGAST och FETHA NAGAST är två av den medeltida kyrkohistoriens äldsta och mest intressanta dokument. Fram till den kommunistiska revolutionen i Etiopien 1974, då kejsar Haile Selassie avrättades (kung Salomos siste ättling på den etiopiska kejsartronen), var de grundläggande för Etiopiens särpräglade kyrkliga och sociala utveckling. Dokumenten går enligt etiopisk tradition tillbaka på kyrkofäderna vid kyrkomötet i Nicea år 325 och översattes vid 1200-talets början från koptiska till arabiska och från arabiska till den hebreiska dialekten geez, som är Etiopiens kyrkliga språk. KEBRA NAGAST, som på etiopiska betyder "kungarnas ädla ursprung", har till uppgift att belägga den etiopiska kungadynastins härstamning från kung Salomo och dennes son Menelik - som med namnet David II blev Etiopiens förste kung, och vars mor var drottning Makeda av Saba - och att därmed lägga grund för tanken på Etiopien som det nya och sanna Israel. Dess andra del berättar hur patriarken Domitius fann dokumentet bland Sankta Sofiakyrkans handlingar i Konstantinopel. FETHA NAGAST, "kungarnas lag", sammanställdes vid 1200-talets början av den koptiske juristen Abu l-Fada al Assal och har närmast karaktären av ordningar för den etiopisk-ortodoxa kyrkan och det etiopiska samhället. Vilken betydelse denna gamla medeltida skrift haft och har för det moderna Etiopien framgår av det offentliga uttalandet, att såväl den etiopiska konstitutionen av år 1955 som den etiopiska strafflagen av 1957 har "tagit sin utgångspunkt i vårt imperiums vördnadsvärda och välgrundade legala traditioner, som är grundade på Fetha Nagast".