Kristus är mitt ibland oss - brev från ...

Kristus är mitt ibland oss - brev från ...

Antalst

235 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den nyligen (29 november 2018) helgonförklarade oprtodoxe Fader Johannes av Valamo, i världen Ivan Aleksejevits Aleksejev, föddes år 1873 i en liten by i Tvers guvernement. Han dog i sin munkcell i Nya Valamo i Heinävesi i Finland år 1958. Nästan hela sitt långa liv tillbringade han i Valamo kloster, med undantag av en period på tio år som ledare för Petsamo kloster. I Nya Valamo arbetade han från början som klostrets biktfader och starets.

I sina brev talar en gudsman, mognad av erfarenheter, till sina biktbarn överallt i världen. Han svarar på de viktigaste frågorna i deras liv. Han vägleder, tröstar och uppmuntrar. Han varnar för högfärd, hat och dömande. Det är inte en lärd person, medveten om sin egen vishet, som talar, utan en ödmjuk man som hänvisar till Bibeln och de Heliga Fädernas lärdomar, och som förtydligar sina ord med förebilder.