Kristi Kärlek till migranterna / Erga migrantes

Kristi Kärlek till migranterna / Erga migrantes

Antalst

95 kr

inkl. moms

Beskrivning

Dagens migrationer är de största någonsin i världshistorien. Under det senaste årtiondet har fenomenet som berör över tvåhundra miljoner människor blivit en strukturell verklighet i vårt nutida samhälle.

Detta dokument från 2011 — Erga migrantes caritas Christi — från Påvliga rådet för själavård bland migranter och nomader är tänkt att vara den Katolska kyrkans svar på migranternas nya pastorala behov och ett sätt att vägleda dem.

Här tas även upp de skyldigheter som den etablerade katolska lokalkyrkan / partikularkyrkan har som "värd" gentemot migranter & gästarbetare tillhörande andra katolska partikularkyrkor. I vårt land blir det då alltså villka skyldigheter som Romersk-katolska lokalkyrkan i Sverige har gentemot t.ex. invandrade medlemmar av andra katolska partikularkyrkor som exempelvis Maronitiska kyrkan eler Kaldeiska kyrkan.

Boken är häftad och omfattar 142 sidor.