Klosterlasse

Klosterlasse

Antalst

269 kr

inkl. moms

Beskrivning

Laurentius Norvegus (Laurits Nielsson av Norge, också kallad ”Klosterlasse”) hör till de mest framstående bland de norska lärda under 1500-talet. Han föddes i Tönsberg 1538. Efter skolgång vid Oslo katedralskola och studier i Köpenhamn reste han till Belgien där han skrev in sig vid det katolska universitetet i Louvain. Här konverterade han till den katolska kyrkan. 1564 upptogs han i jesuitorden och 1565 blev han prästvigd.

Klosterlasse levde under den tid som kallas för motreformationen och kom att arbeta hela livet för att återinföra katolicismen i Skandinavien. För att genomföra den planen reste han till Sverige 1576, där han utgav sig för att vara luthersk präst och grundade ett jesuitkollegium i hemlighet. Han lyckades hålla sin verkliga identitet dold till 1580, då han avslöjades och förvisades ur landet. Längre fram gjorde han en resa till Danmark, och även en till Norge, för att grunda ett jesuitkollegium. Eftersom katolicismen (och särskilt jesuiterna) var strängt förbjudna i Danmark-Norge måste Klosterlasse vara ytterst försiktig. Troligen reste han i hemlighet, förklädd till handelsresande. Om han avslöjats hade han riskerat dödsstraff. Klosterlasse dog 1622 i Vilnius.

 

Oskar Garstein (1924–1996) var lektor vid bl.a. Oslo katedralskola och professor vid University of Wisconsin. Han har skrivit flera verk om katolicismens historia i Norge.

Andra köpte även dessa artiklar