Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen
Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen
Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen

Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen

Antalst

229 kr

inkl. moms

Beskrivning

Clio — den historiska bokklubben på clio.se — presenterar denna bok på följande sätt:

Den västerländska civilisationen står i långt större tacksamhetsskuld till den katolska kyrkan än vad de flesta människor förstår. Det menar den amerikanske historikern och författaren Thomas E. Woods, som i sin bok stödjer sig på omfattande forskning.

Klostrens bidrag till utvecklingen var ytterst påtaglig under medeltiden, visar Woods. Munkar introducerade nya grödor, näringsgrenar som ölbryggning och biodling och produktionsmetoder. De upprätthöll läs- och skrivkunnigheten och var dessutom teknologiska pionjärer. Intresset för teknik och vetenskap blev även ett av Jesuiternas signum. Ordern bidrog till bland annat utvecklingen av pendeluret, barometern, reflektorskopet och mikroskopet. Därutöver utarbetade jesuitbröderna teorier om blodomloppet, månens påverkan på tidvattnet och ljusets våglika natur.

Det finns även andra områden där kyrkan haft stort inflytande över utvecklingen, menar Woods, och ger exempel från nationalekonomin (rektorn vid universitetet i Paris gav viktiga bidrag till den moderna penningteorin redan på 1300-talet), juridiken och folkrätten.

I denna bok får du bl.a. veta:
• Varför den moderna vetenskapen föddes inom Katolska Kyrkan
• Hur Katolska Kyrkan humaniserade Väst genom att insistera på människolivets okränkbarhet
• Hur Katolska Kyrkan uppfann universitetet
• Varför det du vet om Galileo-affären är fel
• Hur katolska präster utvecklade idén om en fri marknadsekonomi 500 år före Adam Smith
• Hur västerlandets lagar växte fram ur Katolska Kyrkans kanoniska lag