Helgon och syndare

Helgon och syndare

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Ur förlagets presentation:

Påvarnas historia är ett stycke världshistoria. De romerska och bysantinska väldena, det nya Europa, upptäckten av andra världsdelar, upplysning och revolution, liberalism och 1900-talets diktaturer kom alla att på ett eller annat sätt att ha relationer till påven i Rom. Framför allt har påvarna varit ledare för världens största religiösa organisation, den katolska kyrkan. Denna enastående roll har fyllts av inbördes mycket olika aktörer. Här finns storartade helgongestalter och cyniska maktpolitiker, somliga högt begåvade, andra inkompetenta eller korrupta.

Eamon Duffy, professor i Cambridge, ger här insiktsfulla och levande porträtt av en lång rad påvar genom tiderna. Hans bok har hyllats både av fackmän och i medierna som ett mästerverk. Första utgåvan av denna bok utkom på svenska 2002. Denna utgåva är en översättning av den fjärde engelska utgåvan från 2014 som dels innehåller revideringar av den första, dels nyskrivna kapitel om Johannes Paulus II, Benedictus XVI och Franciskus.