Handbok för predikanter

Handbok för predikanter

Antalst

179 kr

inkl. moms

Beskrivning
Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av Kongregationen för gudstjänstlivet och sakraments-förvaltningen (f.d. Ritkongregationen) i Rom. Den innehåller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den innehåller en mängd reflektioner över hur Bibeln bör tolkas i dag. Handboken anknyter i hög grad till påven Franciskus eget sätt att predika. Men den utnyttjar också en mängd erfarenheter och insikter ur den stora katolska predikotraditionen.
 
Den sätter konsekvent in predikan i liturgins sammanhang. Kyrkoåret och predikan på olika dagar under året gås igenom. Ingen katolsk predikant kan vara utan handboken. För att kunna vara till hjälp och inspiration även för förkunnare i andra kyrkor och samfund är utgåvan försedd med en lista över kyrkoårets texter som gör det lätt att jämföra med texturvalet inom andra traditioner.