Gustav II Adolf och jesuitdolken

Gustav II Adolf och jesuitdolken

Antalst

195 kr

inkl. moms

Beskrivning

Också i Sverige har segraren skrivit historien - inklusive skolböckerna - och segrarna var och är protestanter. Än idag förtiger man att Sverige varit katolskt i 500 år (Svenska kyrkan säger sig ju som bekant ha en 1000-årig historia, trots att den inte ens är 500 år gammal‚…). Likaså förtigs att Gustav Vasa införde Luthers lära mot folkets vilja, att han plundrade och stängde kloster & kyrkor, och att han till följd av detta var en mycket hatad kung. Hans sonson Gustav II Adolf införde till och med dödsstraff för katoliker.

Boken behandlar utförligt den anda av oförsonlig fientlighet mot katoliker och Katolska Kyrkan som rått i Sverige alltsedan reformationens dagar, inte minst så som den kom till uttryck i den av Zacharias Topelius i "Fältskärns berättelser" påhittade historien om jesuitdolken, som svenska skolelever under många många år fick sig itutade — att en lömsk jesuitpater skulle ha gömt en dolk i ett krucifix inför ett misslyckat mordförsök på Gustav II Adolf under 30-åriga kriget.

Men inte minst inför och efter påvebesöket 1989 har en viss förändring till det bättre börjat ske. Om allt detta och mycket mer handlar denna bok.