Gudoml. Barmhärtighetens Jesusbild

Gudoml. Barmhärtighetens Jesusbild

10 kr

inkl. moms

Beskrivning
En populär avbildning av Jesus så som han uppenbarade sig för den polska nunnan sr Faustina Kowalska. Den är mest känd som "Gudomliga Barmhärtigheten" och förknippas inte minst med Gudomliga Barmhärtighetens devotion, ett väl spritt alternativ till "den vanliga" rosenkransen.

Mått: ca 10,5 x 15 cm