gamla Cecilia - (1987/-90)

gamla Cecilia - (1987/-90)

50 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den "gamla röda" Cecilia, med ekumenisk del (de 325 första hymnerna) och den numera utgångna översättningen av Mässans ordning på svenska. Ett flertal av sångerna i denna överlevde inte till den nya utgåvan.
Antingen man vill ha ett komplett svenskt katolskt musikbibliotek eller vill ha något att minnas hur det var under de gångna årtiondena är denna bok värdefull. "Röda Cecilia" togs ur bruk 1:a Advent 2013, och ersattes av "Blåa Cecilia"

OBS!
Denna bok har vi förvärvat av Kristus Konungens katolska församling efter att den tagits ur bruk. Även om våra exemplar ansågs vara de av högst kvalité ber vi köparen att vara medveten om att denna titel är just antikvarisk, med allt vad det innebär.