Familiaris Consortio - om den kristna fa

Familiaris Consortio - om den kristna fa

Antalst

150 kr

inkl. moms

Beskrivning

I en tid då starka krafter i samhället försöker tömma äktenskap och familj på sitt sanna innehåll förbereder Kyrkan — både lekmän och herdar — en biskopsynod om familjen, och sällan har det varit mer angeläget att på djupet förstå vad äktenskapet är, och vilken grundläggande roll familjen har att spela i det goda samhället.
Encyklikan Familiaris consortio skrevs av den helige påven Johannes Paulus II för mer än 30 år sedan, men den är lika aktuell och angelägen nu som då! Johannes Paulus skriver för att ingjuta mod och ge stöd till dem som vill leva ett sant kristet familjeliv:

I vetskap om att äktenskapet och familjen utgör ett av de dyrbaraste mänskliga värdena, vill Kyrkan tala och erbjuda sin hjälp till dem som redan är medvetna om äktenskapets och familjens värde, och som troget försöker leva därefter. Kyrkan vill också tala till och hjälpa dem som är osäkra och ängsliga men som söker sanningen, och dem som orättfärdigt hindras från att fritt få leva sitt familjeliv. Genom att stödja de förstnämnda, upplysa de andra och hjälpa de övriga, erbjuder Kyrkan sina tjänster till var och en som undrar över äktenskapets och familjens framtid. (Familiaris consortio, nr. 1)

Familiaris consortio, en frukt av biskopssynoden 1980, är en stark uppmaning till makar att leva ett liv i ömsesidigt självutgivande, ett liv där de välkomnar barn och fostrar dem i tron och ett liv där de ställer sig i nästans och samhällets tjänst: Familj, bli det du är! (Familiaris consortio, nr. 17).

Andra köpte även dessa artiklar