Fader Johannes på Valamo

Fader Johannes på Valamo

199 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den nyligen (29 november 2018) helgonförklarade ortodoxe fader Johannes av Valamo, i världen Ivan Aleksejevits Aleksejev (1873–1958), var skema-munk och starjets, andlig ledare och biktfar. 1900-talets första hälft med sina stora samhällsomstörtningar präglade hans yttre liv. Han blev munk i det gamla klostret Valamo i Ladoga, han verkade som igumen i Petsamo vid Ishavet och efter andra världskriget som skemamunk i Nya Valamo i Heinäväsi i Finland. Han blev en själasörjare som genom brev och personliga möten delade med sig av sin livsvisdom och sina egna erfarenheter av en andlig kamp.

I den här biografin får vi ett ingående porträtt av fader Johannes, en beskrivning av hans levnad och gärning samtidigt som vi får följa med när författarinnan tränger in alltmer i den ryska ortodoxa traditionen.