Fader Elia - En apokalyps

Fader Elia - En apokalyps

210 kr

inkl. moms

Beskrivning

En mycket spännande idéroman som med stor andlig insikt och realism beskriver en möjlig nära framtid där en karmelitmunk (fader Elia) med ett brokigt förflutet får i uppdrag av påven att närma sig och försöka omvända en potentiell Antikrist.

Går det att betrakta den tid man lever i på ett objektivt sätt, s.a.s. utifrån, och ändå vara kvar i den som en deltagare - som en agent för det goda? Detta är en av bokens centrala frågeställningar.

De religiösa och politiska strömningar som skildras i boken kan man ibland läsa om i internationella tidningar och tidskrifter. Vad författaren Michael D. O'Brien tillför är att han sätter samman dessa olika tendenser och skeenden till en sammanhängande bild och jämför den med Bibelns & Jesu egen undervisning - och med den spännande ramberättelsen som drivkraft har man, när boken är slut, lärt sig ganska mycket om Kyrkan och det andliga livet i Kristus.