Evangelii Gaudium (engelska)

Evangelii Gaudium (engelska)

Antalst

129 kr

inkl. moms

Beskrivning

Påven Franciskus apostoliska förmaning Evangelii Gaudium ("Evangeliets glädje") väckte stor uppmärksamhet i både den kyrkliga och sekulära pressen när den offentliggjordes vid avslutningen av Trons år i november 2013. I skrivelsen lägger påven fram sin syn på bl.a.:

a) kyrkans reformer i hennes missionssträvanden,
b) frestelser som människor i pastoralt arbete möts av,
c) kyrkan, i meningen hela Guds folk som evangeliserar,
d) predikan och dess förberedelse,
e) de fattigas inkludering i samhället,
f) fred och dialog i samhället,
g) de andliga motiveringarna för mission.