Enhetens synliga kyrka

Enhetens synliga kyrka

Antalst

189 kr

inkl. moms

Beskrivning

En bok som visar att katoliker och frikyrkliga står varandra mycket närmare än vad många tror, men den väjer trots det inte för att det ändå finns vissa verkliga och reella skillnader i tron. Författaren förklarar bland annat utifrån Bibeln några katolska trosläror som ofta betecknas som djupt obibliska av protestanter: Petrusämbetet, Eukaristin (nattvarden), Maria, helgonen, skärselden … Författaren ger sig också i kast med att granska frikyrklighetens egna "dogmer": Hur är det egentligen med den fria församlingen, troendedopet, väckelsen, den fria gudstjänstformen? Hur bibliska är dessa trosläror?