Den andliga kampen - en återupptäckt

Den andliga kampen - en återupptäckt

Antalst

199 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den andliga kampen – en återupptäckt är en uppfriskande krock mellan vår tids låt-gå-mentalitet och en klassisk katolsk andlighet som vill gå till botten med det som skiljer oss från Gud.

Boken kan ses som nutidsmänniskans guide till att älska Gud mer, vända egoismen ryggen och tjäna andra människor. Allt detta med hjälp av klassisk katolsk andlig vägledning.

För att kunna återupptäcka den andliga kampen måste man först förstå vad den innebär. Den andliga kampen är dels människans arbete med att bli av med det onda i sitt inre och dels strävan efter att växa i dygderna. Den är en ständigt förnyad ansträngning att älska Gud, att vända egoismen ryggen och att tjäna andra människor. Den andliga kampen utspelar sig i vår bön och i vårt vardagliga liv och syftar till en inre förnyelse som gör det möjligt för oss att leva med och för Gud. Målet för den andliga kampen är inte att bli en perfekt människa, utan att göra allt av kärlek och att identifiera sig med Kristus.

I denna bok inspireras läsaren att ta sig an denna kamp. Till sin hjälp tar författaren Den andliga kampen av Lorenzo Scupoli (1530–1610), en andlig klassiker som Jonathan Robinson återintroducerar för vår tid. Boken är skriven i samtalston – med korta kapitel och exempel från vardagslivet som man lätt känner igen – och vänder sig till den vanlige kristne läsaren. Den tar upp vanliga problem i bönen och svårigheter att efterleva de kristna dygderna som många av oss möter.

 

Jonathan Robinson är kanadensare och präst inom den helige Filippo Neris kongregation, de så kallade oratorianerna. Robinson var tidigare professor i filosofi vid McGill-universitetet i Montreal, Kanada.