Bibelkompassen - en guide genom Bibeln

Bibelkompassen - en guide genom Bibeln

En enkel guide för den som vill läsa Bibeln i ljuset av Kyrkans tradition.

Antalst

219 kr

inkl. moms

Beskrivning

Bibeln, Guds ord, är central för den kristna tron. Ändå ter det sig som ett oöverstigligt projekt för många att ta sig igenom en så pass omfattande och komplex samling skrifter, som spänner över tusentals år. Vi behöver en guide – en kompass – för att bibelstudiet ska kunna bli ett möte med Gud.

Bibelkompassen ger läsaren metoder och verktyg för att målmedvetet och med tillförsikt kunna studera Guds Ord inom ramen för Kyrkans levande 2000-åriga tradition. Bibelstudiet kan då bli en möjlighet att växa i tron på och kärleken till Jesus Kristus. Han som är ”Ordet som blev kött” (Joh 1:14).

Bibelkompassen tar upp många av de vanligaste frågorna om Bibeln, däribland:

  • Hur kom Bibeln till?
  • Varför är Bibeln så viktig?
  • Ska man tolka Bibeln bokstavligt?
  • Vad är Dödahavsrullarna?
  • Varför behöver vi traditionen och Kyrkans läroämbete för att tolka Bibeln?

Edward Sri är en amerikansk professor i teologi, och författare till ett flertal böcker. Han medverkar regelbundet i den katolska kanalen EWTN:s program om Bibeln, apologetik, och katolsk tro.