Att bli människa och leva ett rikt liv

Att bli människa och leva ett rikt liv

190 kr

inkl. moms

Beskrivning

Baserat på Jesuitordens grundares, Ignatius av Loyolas, spiritualitet ut­ vecklar Josef Maureder i fyra kapitel vägar och kriterier för ett sammanhängande, kärleksfullt, kreativt och förtroendefullt sätt att leva. Hela människan står i blickfånget – hennes antropologiska, psykologiska och andliga dimen­sion. På ett medryckande sätt tecknas en livs­ bejakande väg till större självkännedom. Prakt­iska övningar i slutet av varje avsnitt i boken kan inspirera på denna väg mot ett, i ordets rätta bemärkelse, rikt liv.

Josef Maureder S.J., född 1961 i Österrike, är jesuitpater och psyko­terapeut. Han har varit ansvarig för utbildningen av nya jesuiter som novismästare för de tyskspråkiga jesuitprovinserna i ordens novi­tiat i Nürnberg, Tyskland i åtta år, och från sommaren 2015 ansvarar han för spiritualitet och andliga övningar i jesuiternas och Caritas utbildningsverksamhet i Wien.