De allra flesta av våra antikvariska böcker syns enbart i den fysiska butiken, men då och då lägger vi upp en del  av dem här.